Vážení zákazníci, v pondělí 4. 3. proběhne poslední losování loterie SAZKAmobil šance. Buďte u toho s námi! V jackpotu budeme hrát o mimořádných 850 000 Kč! Dobijte si a vsaďte si nejpozději do pondělí 4. 3. 2:30 hod. Držíme vám palce!

Odměna za dobití Mobilní internet zdarma - dvojnásobný objem dat za dobití online

Odměna za dobití Mobilní internet zdarma - dvojnásobný objem dat za dobití online

Odměna za dobití Mobilní internet zdarma nyní s dvojnásobnou porcí dat. Získejte 2 GB za online dobití kreditu! Akce platí do 31. 10. 2022.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.

Od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2022 SAZKA navyšuje Datový objem u Odměny za dobití Mobilní internet zdarma z původního 1 GB nově na 2 GB, a to za podmínky, že si zákazník dobije Kredit prostřednictvím webových stránek www.sazkamobil.cz, v Internetové samoobsluze, anebo přes mobilní aplikaci SAZKAmobil.

Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí Kredit v minimální výši 300 Kč prostřednictvím webových stránek www.sazkamobil.cz, v Internetové samoobsluze, anebo v mobilní aplikaci SAZKAmobil a mají nastavenou Odměnu za dobití číslo 2 “Mobilní internet zdarma”. (Pozn. U nově aktivované SIM karty je automaticky nastavená odměna č. 1 Levné volání a SMS. Změnit odměnu je možné pouze před dobitím Kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.)

Dobitím Kreditu se v tomto případě nerozumí převod Kreditu od jiného zákazníka.

Při využití odměny č. 2 “Mobilní internet zdarma” zákazník automaticky získá dvojnásobný datový objem 2 GB, který je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od jeho aktivace.

Nevyužitá data se nepřevádějí do dalších měsíců. Získané odměny se nesčítají, tj. nelze převést nevyužitá data na nový balíček, získaný odměnou při dalším dobití, pokud se tak stane dříve, než skončí platnost stávajícího balíčku. Nevyužitá data nelze převést ani na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 64 kbit/sekundu.

Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na internetových stránkách.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2022.