Neomezené volání a SMS v síti zdarma do 31.3.2020

Neomezené volání a SMS v síti zdarma do 31.3.2020

Speciální nabídka balíčku Neomezené volání a SMS v síti zdarma pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil.

Neomezené volání a SMS v síti zdarma do 31.3.2020

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 13.3. 2020 od 17:00 do 31.3. 2020 SAZKA nabízí speciální hlasový balíček Neomezené volání a SMS v síti SAZKAmobil zdarma.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobil a aktivaci hlasového balíčku Neomezené volání a SMS v síti zdarma učiní prostřednictvím SMS (odesláním N na 8866), Internetové samoobsluhy, Zákaznické linky nebo v mobilní aplikaci SAZKAmobil.

Platnost a platba koupeného hlasového balíčku u předplacené SIM karty:

  • Doba platnosti takto aktivovaného balíčku v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne aktivace, tj. platnost balíčku zanikne jeden měsíc ode dne aktivace.

  • Kupovaný balíček Neomezené volání a SMS v síti zdarma je aktivován zdarma.

  • Balíček Neomezené volání a SMS v síti zdarma nelze kombinovat s Odměnou za aktivaci nové SIM karty Levné volání a SMS za 1 Kč a s Odměnami za dobití Levné volání a SMS za 1 Kč a Neomezené volání a SMS v síti.

  • Aktivací balíčku Neomezené volání a SMS v síti zdarma zaniká platnost stávajícího hlasového balíčku bez ohledu na to, zda byly minuty v rámci stávajícího hlasového balíčku zcela vyčerpány či nikoli.

  • Balíček Neomezené volání a SMS v síti zdarma mohou aktivovat pouze zákazníci s předplacenou kartou SAZKAmobil.

Nabídka platí pro aktivaci balíčku prostřednictvím SMS (odesláním N na 8866), Internetové samoobsluhy, Zákaznické linky nebo mobilní aplikace SAZKAmobil.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 13. 3. 2020 do 31. 3. 2020.