Neomezené volání a SMS v síti zdarma

Neomezené volání a SMS v síti zdarma

Speciální nabídka balíčku Neomezené volání a SMS v síti zdarma pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu i tarif SAZKAmobilu.

Neomezené volání a SMS v síti zdarma

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
Od 1.4. 2020 do 31.5. 2020 SAZKA nabízí speciální hlasový balíček Neomezené volání a SMS v síti SAZKAmobil zdarma.
Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který využívá předplacené služby nebo některý ze Šťastných tarifů SAZKAmobilu a aktivaci hlasového balíčku Neomezené volání a SMS v síti zdarma učiní prostřednictvím SMS (odesláním N na 8866 pro předplacené karty a S na 8866 pro paušální tarify), Internetové samoobsluhy, Zákaznické linky nebo v mobilní aplikaci SAZKAmobil.
Platnost a platba koupeného hlasového balíčku u předplacené SIM karty:

 • Doba platnosti takto aktivovaného balíčku v rámci této marketingové akce je pro předplacené karty jeden měsíc a počíná běžet ode dne aktivace, tj. platnost balíčku zanikne jeden měsíc ode dne aktivace.
 • Doba platnosti takto aktivovaného balíčku v rámci této marketingové akce je pro paušální tarify vždy do konce aktuálního účtovacího období a počíná běžet ode dne aktivace.
 • Kupovaný balíček Neomezené volání a SMS v síti zdarma je aktivován zdarma.
 • Balíček Neomezené volání a SMS v síti zdarma nelze na předplacené kartě kombinovat s Odměnou za aktivaci nové SIM karty Levné volání a SMS za 1 Kč a s Odměnami za dobití Levné volání a SMS za 1 Kč a Neomezené volání a SMS v síti.
 • Aktivací balíčku Neomezené volání a SMS v síti zdarma zaniká na předplacené kartě platnost stávajícího hlasového balíčku bez ohledu na to, zda byly minuty v rámci stávajícího hlasového balíčku zcela vyčerpány či nikoli.
 • Balíček Neomezené volání a SMS v síti zdarma mohou aktivovat zákazníci využívající předplacené služby nebo některý ze Šťastných tarifů SAZKAmobilu.
  Nabídka platí pro aktivaci balíčku prostřednictvím SMS (odesláním N na 8866 pro předplacené karty a S na 8866 pro paušální tarify), Internetové samoobsluhy, Zákaznické linky nebo mobilní aplikace SAZKAmobil.
  V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
  SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020.