Vážení zákazníci, v pondělí 4. 3. proběhne poslední losování loterie SAZKAmobil šance. Buďte u toho s námi! V jackpotu budeme hrát o mimořádných 850 000 Kč! Dobijte si a vsaďte si nejpozději do pondělí 4. 3. 2:30 hod. Držíme vám palce!

Nový balíček Neomezené volání do všech sítí pro předplacenky

Nový balíček Neomezené volání do všech sítí pro předplacenky

Máte předplacenou kartu a rádi voláte svým blízkým? Pak se neomezujte a aktivujte si náš nový balíček Neomezené volání do všech sítí za cenu 490 Kč. Akce platí do 14. 3. 2023.

Speciální nabídka balíčku Neomezené volání do všech sítí pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 2. 12. 2022 do 14. 3. 2023 SAZKA zavádí nový „Balíček Neomezené volání do všech sítí“ za speciální cenu 490 Kč, a to za podmínky, že zákazník zakoupí příslušný balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, Internetovou samoobsluhu, prostřednictvím Zákaznické linky anebo odesláním SMS s aktivačním kódem B4 na tel. číslo 8866.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • Vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek Kreditu pro koupi „Balíčku Neomezené volání do všech sítí“ a učiní objednávku příslušného balíčku v mobilní aplikaci SAZKAmobil na svém mobilním zařízení, v Internetové samoobsluze, prostřednictvím Zákaznické linky anebo odesláním SMS s aktivačním kódem B4 na tel. číslo 8866.

Platnost a platba koupeného balíčku:

  • Doba platnosti takto koupených balíčků v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. objem minut v rámci příslušného balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání.

  • Kupovaný balíček je aktivován a poplatek za takový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Balíčku Neomezené volání do všech sítí bude odečten z Kreditu po objednání balíčku „Balíček Neomezené volání do všech sítí“.

  • Balíčky s volnými minutami volání (jakýkoli Balíček 30, 50, 100, 200 nebo 1000 minut, Balíček 100+100 nebo Balíček 200+200) nelze kombinovat, aktivací nového minutového balíčku zaniká platnost stávajícího minutového balíčku bez ohledu na to, zda byl objem minut v rámci stávajícího balíčku zcela vyčerpán či nikoli.

V případě podezření na zneužití nabídky si SAZKA vyhrazuje právo neaktivovat příslušný balíček na telefonním čísle, deaktivovat příslušný balíček nebo omezit využití dané nabídky.

SAZKA si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání akční nabídky nebo v případě užívání příslušného balíčku způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 2. 12. 2022 do 14. 3. 2023.