Vážení zákazníci, v pondělí 4. 3. proběhne poslední losování loterie SAZKAmobil šance. Buďte u toho s námi! V jackpotu budeme hrát o mimořádných 850 000 Kč! Dobijte si a vsaďte si nejpozději do pondělí 4. 3. 2:30 hod. Držíme vám palce!

Odměna za dobití Mobilní internet zdarma - dvojnásobný objem dat za dobití v hodnotě 400 Kč a více

Odměna za dobití Mobilní internet zdarma - dvojnásobný objem dat za dobití v hodnotě 400 Kč a více

Získejte navýšený Datový objem u Odměny za dobití Mobilní internet zdarma z původního 1 GB na 2 GB mobilních dat. Stačí dobít kredit v hodnotě 400 Kč a více. Akce platí do 11. 1. 2023.

Speciální nabídka Odměny za dobití kreditu pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 11. do 11. 1. 2023 SAZKA zavádí novou Odměnu za dobití kreditu v hodnotě 400 Kč a více. Každý zákazník předplacené karty, který si dobije kredit v hodnotě 400 Kč a více, a má přednastavenu Odměnu za dobití Mobilní internet zdarma, získá navýšený Datový objem u Odměny za dobití Mobilní internet zdarma z původního 1 GB na 2 GB mobilních dat.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • Vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, dobije si kredit v hodnotě 400 Kč a více a má nastavenu Odměnu za dobití Mobilní internet zdarma.

  • Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.

Podmínky a platnost Odměny:

  • Při dobití kreditu v hodnotě alespoň 400 Kč a nastavení Odměny Mobilní internet zdarma zákazník získá jako odměnu 2 GB dat, kterou je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od její aktivace. Odměna se v rámci jednoho dobití dále nenavyšuje (nesčítá).

  • Nevyužitá data se nepřevádějí do dalších měsíců. Získané odměny se nesčítají, tj. nelze převést nevyužitá data na nový balíček dat získaný odměnou při dalším dobití či v rámci jiné marketingové akce, pokud se tak stane dříve, než skončí platnost stávajícího balíčku (tj. aktivací nové odměny zaniká platnost stávajícího balíčku a nevyužitá data stávajícího balíčku propadají). Nevyužitá data nelze převést ani na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 64 kbit/sekundu.

  • V rámci jednoho dobití kreditu získá zákazník pouze jednu Odměnu za dobití – tzn. dobitím kreditu ve výši 700 Kč a více získá zákazník dle těchto Podmínek odměnu 2 GB dat (odměny dle této a jiných marketingových akcí se nesčítají).

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 11. 2022 do 11. 1. 2023.