Odměna za aktivaci nové SIM karty SAZKAmobil

Odměna za aktivaci nové SIM karty SAZKAmobil

Speciální nabídka pro všechny zákazníky, kteří si zakoupí novou SIM kartu v období od 1. 5. do 30. 6. 2023. Při splnění níže uvedených podmínek každý zákazník získá jako odměnu za aktivaci 10 GB dat zdarma.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání Odměny za aktivaci SIM karty pro nové zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Marketingové akce se může zúčastnit každý nový zákazník, který si v období od 1. 5. do 30. 6. 2023 zakoupí předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu a do 2 dnů od nákupu ji aktivuje.

V rámci akce „Odměna za aktivaci SIM karty“ může zákazník získat 10 GB dat zdarma.

Pro získání „Odměny za aktivaci SIM karty“ je třeba zakoupit novou předplacenou SIM kartu v období od 1. 5. do 30. 6. 2023 a nejpozději do 2 kalendářních dnů od nákupu ji aktivovat, tj. provést první odchozí hovor nebo čerpat jinou službu SAZKAmobilu. Následně je nutné nejpozději do 2 kalendářních dnů odeslat SMS na číslo 8866 ve tvaru „D11“ pro 10 GB dat zdarma.

Pro SIM karty zakoupené v poslední den akce, tj. 30. 6. 2023 platí povinnost aktivace SIM karty nejpozději do 2. 7. 2023, aktivace Odměny 10 GB zasláním příslušné SMS pak nejpozději do 4. 7. 2023.

Při využití odměny 10 GB dat zdarma zákazník získá balíček 10 GB, který je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od jeho aktivace. Nevyužitá data se nepřevádějí do dalších měsíců. Získané odměny se nesčítají, tj. nelze převést nevyužitá data na nový balíček dat získaný odměnou při dalším dobití či v rámci jiné marketingové akce, pokud se tak stane dříve, než skončí platnost stávajícího balíčku (tj. aktivací nové odměny zaniká platnost stávajícího balíčku a nevyužitá data stávajícího balíčku propadají). Nevyužitá data nelze převést ani na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 64 kbit/sekundu.

Odměnu lze využít pouze jednou. Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s Odměnami za dobití.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky čerpání kreditu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023.