Odměna za dobití – dvojnásobný objem dat

Odměna za dobití – dvojnásobný objem dat

Znáte Odměnu za dobití Mobilní internet zdarma? Nyní získáte za její první využití další 1 GB dat. Celkem dostanete za dobití kreditu odměnu 2 GB dat. Akce se může zúčastnit každý zákazník, který vlastní předplacenou SIM kartu a trvá do 31. 1. 2021.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.

Marketingová akce je platná pro zákazníky SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč, poprvé využijí Odměnu za dobití a jako odměnu zvolí Mobilní internet zdarma. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.

Každý zákazník, který dosud nevyužil žádnou z Odměn za dobití, nastaví si odměnu č. 2 Mobilní internet zdarma a dobije si kredit v hodnotě alespoň 300 Kč, získá za aktivaci této odměny dvojnásobnou porci dat, tj. 2 GB namísto 1 GB.

Po aktivaci nové SIM karty je automaticky nastavena odměna č. 1 Levné volání a SMS. Pro získání dvojnásobného objemu dat je nutné změnit Odměnu za dobití Levné volání a SMS na Odměnu Mobilní internet zdarma. Změnit Odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.

Při využití odměny č. 2 Mobilní internet zdarma získá zákazník balíček 1 GB, navýšený o další 1 GB dat. Celkem tak získá jako Odměnu za dobití kreditu 2 GB dat. Balíček je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od jeho aktivace. Nevyužitá data se nepřevádějí do dalších měsíců. Získané Odměny se nesčítají, tj. nelze převést nevyužitá data na nový balíček 1 GB, získaný odměnou při dalším dobití, pokud se tak stane dříve, než skončí platnost stávajícího balíčku. Nevyužitá data nelze převést ani na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 32 kbit/sekundu.

Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou Odměnou za dobití. Zákazník může tuto odměnu v době trvání marketingové akce čerpat pro jednu předplacenou SIM kartu pouze jednou.
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na internetových stránkách

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 26. 11. 2020 do 31. 1. 2021.