Odměny za dobití kreditu pro předplacené karty

Odměny za dobití kreditu pro předplacené karty

Za každé dobití kreditu si u nás můžete vybrat jednu odměnu. Levné volání a SMS do všech sítí, Kredit navíc, Mobilní internet zdarma nebo Neomezené volání v síti SAZKAmobil.

Speciální nabídka Odměny za dobití kreditu pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 12. 1. do 31. 3. 2024 SAZKA upravuje Odměny za dobití kreditu. Každý zákazník předplacené karty, který si dobije kredit v minimální hodnotě 300 Kč a více, a má přednastavenu Odměnu za dobití, získá výhodnější ceny volání, bonusový kredit navíc, mobilní data zdarma, nebo neomezené volání do sítě SAZKAmobil.

20230110_odmeny-za-dobiti-kreditu.png

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • vlastní předplacenou kartu SAZKAmobilu a dobije si kredit alespoň za 300 Kč
  • dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka

V rámci jednoho dobití kreditu získá zákazník pouze jednu Odměnu za dobití – tzn. dobitím kreditu ve výši 300 Kč a více získá zákazník dle těchto Podmínek jím zvolenou odměnu:

  • Levné volání a SMS do všech sítí, nebo
  • Bonusový kredit (Kredit navíc), nebo
  • Mobilní internet zdarma, nebo
  • Neomezené volání a SMS v síti SAZKAmobil

Odměny dle této a jiných marketingových akcí se nesčítají. Odměnu je nutné nastavit ještě před dobitím Kreditu na SIM kartě, a to v Mobilní aplikaci, v Internetové Samoobsluze nebo zdarma telefonicky na Zákaznické lince *11. Po připsání Kreditu se nastavená odměna ihned aktivuje.

Podmínky a platnost Odměny za dobití:

Odměna je platná jeden měsíc od připsání a v případě nevyužití se nepřevádí do dalších měsíců.

Levné volání a SMS do všech sítí

Zvolí-li zákazník odměnu „Levné volání a SMS do všech sítí“, získá zvýhodněnou cenu volání a SMS do všech sítí v ČR a při volání v roamingu v EU za cenu uvedenou v tabulce odměn dle výše dobíjené částky. Pozor: Aktivací nové odměny „Levné volání a SMS do všech sítí“ v průběhu jednoho měsíce zaniká platnost původní odměny „Levné volání a SMS do všech sítí“, a zákazník bude mít aktivovánu odměnu ve výši dle posledního dobití (bez ohledu na to, zda je pro něj výhodnější či nikoli).

Bonusový kredit (Kredit navíc)

Zvolí-li zákazník odměnu „Bonusový kredit (Kredit navíc)“, získá Bonusový kredit v hodnotě dle výše uvedené tabulky odměn. Tento Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data. Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex). Bonusový kredit se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem.

Mobilní internet zdarma

Zvolí-li zákazník odměnu „Mobilní internet zdarma“, získá objem mobilních dat dle výše uvedené tabulky odměn, který je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od jeho připsání. Získané odměny se nesčítají, tj. nevyužitá data nelze převést na nový balíček dat získaný odměnou při dalším dobití či v rámci jiné marketingové akce (tj. aktivací nové odměny zaniká platnost stávajícího datového balíčku a nevyužitá data stávajícího balíčku propadají). Nevyužitá data nelze ani převést na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 64 kbit/sekundu.

Neomezené volání a SMS do sítě SAZKAmobil

Zvolí-li zákazník odměnu za dobití „Neomezené volání a SMS“, získá volání a SMS do sítě SAZKAmobil zdarma. Hovory i SMS musejí v síti SAZKAmobil vzniknout i končit, není tedy možné tuto výhodu využít na hovory a SMS z roamingu.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb, Podmínky čerpání kreditu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 12. 1. 2023 do 31. 3. 2024.