SAZKAmobil šance - Šťastná SIMka

SAZKAmobil šance - Šťastná SIMka

Marketingové akce se může zúčastnit zákazník SAZKAmobil starší 18 let, který současně s dobitím SAZKAmobil SIM karty uzavře sázku v číselné loterii SAZKAmobil šance pomocí dobíjecího kupónu SAZKAmobil vsazením posledních pěti pozic svého telefonního čísla.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.

Marketingové akce se může zúčastnit zákazník SAZKAmobil starší 18 let, který současně s dobitím SAZKAmobil SIM karty uzavře sázku v číselné loterii SAZKAmobil šance pomocí dobíjecího kupónu SAZKAmobil vsazením posledních pěti pozic svého telefonního čísla.

Výše sázky je 20 Kč.

Marketingová akce je dostupná pouze na terminálech SAZKA při dobíjení kreditu na SIM kartu provozovanou v síti SAZKAmobil.

Při využití této marketingové akce zákazník získá slevu z dobití prostřednictvím Bonusového kreditu ve výši 20 Kč za každých dobitých 180 Kč. Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data. Bonusový kredit 20 Kč se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem. Bonusový kredit je platný jeden měsíc od připsání. Nevyužitý Bonusový kredit se nepřevádí do dalších měsíců. 

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit Podmínky marketingové akce, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 4. 2014 do 29. 2. 2024.