SIM s kreditem 150 Kč za 75 Kč zakoupená online nebo na Zákaznické lince

SIM s kreditem 150 Kč za 75 Kč zakoupená online nebo na Zákaznické lince

Speciální nabídka za 75 Kč s kreditem 150 Kč pro zákazníky nakupující předplacenou kartu SAZKAmobilu online v e-shopu nebo přes Zákaznickou linku 800 77 11 11.
Akce platí od 1. 11. do 29. 2. 2024.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA  a.s., se  sídlem Evropská  866/69, Vokovice, 160  00  Praha  6, IČO: 264  93  993, zapsané v  obchodním rejstříku vedeného u  Městského soudu v  Praze, sp.  zn.  B  7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu. Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který si zakoupí předplacenou kartu SAZKAmobilu online v  E-shopu nebo přes Zákaznickou linku SAZKAmobilu.

Podmínkou pro získání výhod v rámci této marketingové akce je koupě SIM karty SAZKAmobilu v období 1.  11.  -  29.  2.  2024.

Zákazník získá při nákupu v uvedeném období 50% slevu na SIM kartu z původní ceny 150  Kč. Zákazník tedy zaplatí 75  Kč, přičemž obdrží předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu s  úvodním kreditem 150  Kč. Platnost kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a  Podmínkami čerpání kreditu SAZKAmobilu. Cena SIM karty 75  Kč je celková, poštovné zákazník nehradí.

Každý zákazník může v  rámci této marketingové akce zakoupit maximálně 5  kusů SIM karet.

V otázkách neupravených v  těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky čerpání kreditu a  platný Ceník, které jsou dostupné na  stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s  účinností ode  dne oznámení na  internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.