SIM od SAZKAmobilu jen za 99 Kč v prodejní síti České pošty

SIM od SAZKAmobilu jen za 99 Kč v prodejní síti České pošty

Speciální nabídka SIM karty za 99 Kč s kreditem 150 Kč, platná pouze v prodejní síti České pošty. Akce platí od 1. 3. do 31. 3. 2024.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA  a.s., se  sídlem Evropská  866/69, Vokovice, 160  00  Praha  6, IČO: 264 93  993, zapsané v  obchodním rejstříku vedeného u  Městského soudu v  Praze, sp.  zn.  B  7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který si v období od 1. 3. do 31. 3. 2024 zakoupí předplacenou kartu SAZKAmobilu v prodejní síti České pošty.

Zákazník tak získá slevu 51 Kč na SIM kartu z původní ceny 150 Kč. Zákazník tedy zaplatí 99 Kč, přičemž obdrží předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu s úvodním kreditem 150 Kč.

Platnost úvodního kreditu se řídí Všeobecné obchodní podmínky a Podmínkami čerpání kreditu SAZKAmobilu. Každý zákazník může v rámci této marketingové akce zakoupit maximálně 5 kusů SIM karet.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s  účinností ode  dne oznámení na  internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od&nbsp1.&nbsp3.&nbspdo&nbsp31.&nbsp3.&nbsp2024.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024.