SIM od SAZKAmobilu jen za 69 Kč v prodejní síti Žabka

SIM od SAZKAmobilu jen za 69 Kč v prodejní síti Žabka

Speciální nabídka SIMky za 69 Kč s kreditem 150 Kč, platné pouze v prodejní síti Žabka. Akce platí od 1. 1. do 29. 2. 2024.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA  a.s., se  sídlem Evropská  866/69, Vokovice, 160  00  Praha  6, IČO: 264  93  993, zapsané v  obchodním rejstříku vedeného u  Městského soudu v  Praze, sp.  zn.  B  7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který si v období od 1. 1. do 29. 2. 2024 zakoupí předplacenou kartu SAZKAmobilu v [prodejní síti Žabka](https://https://izabka.cz/prodejny/).

Zákazník tak získá slevu 81 Kč na SIM kartu z původní ceny 150 Kč. Zákazník tedy zaplatí 69 Kč, přičemž obdrží předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu s Úvodním kreditem 150 Kč.

Podmínkou pro získání výhod v rámci této marketingové akce je koupě SIM karty SAZKAmobilu v období 1.  11.  -  31.  1.  2024.

Zákazník získá při nákupu v uvedeném období 50% slevu na SIM kartu z původní ceny 150  Kč. Zákazník tedy zaplatí 75  Kč, přičemž obdrží předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu s  úvodním kreditem 150  Kč. Platnost kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a  Podmínkami čerpání kreditu SAZKAmobilu. Cena SIM karty 75  Kč je celková, poštovné zákazník nehradí.

Každý zákazník může v  rámci této marketingové akce zakoupit maximálně 5  kusů SIM karet.

Platnost úvodního kreditu se řídí Všeobecné obchodní podmínky a Podmínkami čerpání kreditu SAZKAmobilu. Každý zákazník může v rámci této marketingové akce zakoupit maximálně 5 kusů SIM karet.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s  účinností ode  dne oznámení na  internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024.