Šťastný tarif 299 s dvojnásobným objemem dat

Šťastný tarif 299 s dvojnásobným objemem dat

Speciální nabídka pro všechny zákazníky, kteří si aktivují Šťastný tarif 299. Od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022 automaticky navyšujeme základní datový objem z 1 GB na 2 GB na 6 měsíců.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022 SAZKAmobil nabízí speciální nabídku pro nové zákazníky, kteří si aktivují Šťastný tarif 299. Pro tyto zákazníky se v uvedeném období automaticky zvyšuje základní datový objem z 1 GB na 2 GB dat.

Podmínky a platnost základního datového objemu:

  • Základní datový objem se automaticky navýší vždy k prvnímu dni nového zúčtovacího období po 1. 2. 2022 a bude automaticky navyšován po dobu šesti po sobě jdoucích zúčtovacích období, nejpozději však 28. 2. 2023, a je platný po celé zúčtovací období. Například, pokud zúčtovací období začíná 28. 2. 2022 bude první automatické navýšení základního datového objemu provedeno až v tento den a poslední automatické navýšení základního datového objemu bude provedeno 28. 7. 2022.

  • Základní datový objem se u Šťastného tarifu 299 zvyšuje z 1 GB na 2 GB.

  • Základní datový objem platí vždy jen pro dané zúčtovací období.

  • Nevyčerpaná data ze základního datového objemu se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.

  • V případě aktivace dokupového datového balíčku zaniká platnost základního datového objemu, bez ohledu na to, zda byla data ze základního datového objemu zcela vyčerpána či nikoli. To znamená, že data základního datového objemu a dokupového datového balíčku se nesčítají.

  • Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 64 kbit/sekundu.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022.