Šťastný tarif 399 s balíčkem 100 volných minut do všech sítí

Šťastný tarif 399 s balíčkem 100 volných minut do všech sítí

Speciální nabídka pro všechny zákazníky, kteří si aktivují Šťastný tarif 399. Od 1. 2. 2022 do 31. 8. 2022 automaticky aktivujeme balíček 100 volných minut do všech sítí na 6 měsíců.

Šťastný tarif 399 s balíčkem 100 volných minut do všech sítí

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 2. 2022 do 31. 8. 2022 SAZKAmobil nabízí speciální nabídku pro nové zákazníky, kteří si aktivují Šťastný tarif 399. Pro tyto zákazníky se v uvedeném období automaticky aktivuje balíček 100 volných minut do všech sítí na 6 měsíců.

Podmínky a platnost hlasového balíčku 100 volných minut:

  • Balíček 100 volných minut se automaticky aktivuje vždy k prvnímu dni nového zúčtovacího období po 1. 2. 2022 a bude automaticky aktivován po dobu šesti po sobě jdoucích zúčtovacích období, nejpozději však 28. 1. 2023, a je platný po celé zúčtovací období. Například, pokud zúčtovací období začíná 28. 2. 2022 bude první automatická aktivace balíčku 100 volných minut provedena až v tento den a poslední automatická aktivace balíčku 100 volných minut bude provedena 28. 7. 2022.

  • U Šťastného tarifu 399 se automaticky aktivuje balíček 100 volných minut do všech sítí.

  • Balíček 100 volných minut do všech sítí platí vždy jen pro dané zúčtovací období.

  • Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.

  • V případě aktivace dokupového minutového balíčku zaniká platnost základního minutového balíčku 100 volných minut, bez ohledu na to, zda byly jednotky ze základního objemu zcela vyčerpány či nikoli. To znamená, že volné minuty základního aktivovaného balíčku 100 volných minut a dokupového minutového balíčku se nesčítají.

  • Po vyčerpání základního hlasového balíčku 100 volných minut se provolané minuty účtují dle platného ceníku.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 2. 2022 do 31. 8. 2022.