Vážení zákazníci, v pondělí 4. 3. proběhne poslední losování loterie SAZKAmobil šance. Buďte u toho s námi! V jackpotu budeme hrát o mimořádných 850 000 Kč! Dobijte si a vsaďte si nejpozději do pondělí 4. 3. 2:30 hod. Držíme vám palce!

Šťastný tarif 499 s neomezeným voláním do všech sítí

Šťastný tarif 499 s neomezeným voláním do všech sítí

Speciální nabídka pro všechny zákazníky, kteří využívají Šťastný tarif 499. Od 10. 8. 2022 do 11. 1. 2023 automaticky aktivujeme balíček Neomezené volání do všech sítí namísto původního balíčku 1 000 minut do všech sítí.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 10. 8. 2022 do 11. 1. 2023 SAZKAmobil nabízí speciální nabídku pro zákazníky, kteří využívají, anebo si aktivují Šťastný tarif 499. Pro tyto zákazníky se v uvedeném období automaticky aktivuje balíček Neomezené volání do všech sítí.

Podmínky a platnost hlasového balíčku Neomezené volání do všech sítí:

  • U Šťastného tarifu 499 se automaticky aktivuje balíček Neomezeného volání do všech sítí.

  • Balíček Neomezeného volání do všech sítí se automaticky aktivuje vždy k prvnímu dni nového zúčtovacího období po 10. 8. 2022, a bude automaticky aktivován v každém zúčtovacím období, nejpozději však 11. 1. 2023, a je platný po celé zúčtovací období. Například, pokud zúčtovací období začíná 28. 8. 2022 bude první automatická aktivace balíčku Neomezené volání do všech sítí provedena až v tento den a poslední automatická aktivace balíčku Neomezeného volání do všech sítí bude provedena 11. 1. 2023.

  • Balíček Neomezeného volání do všech sítí platí vždy jen pro dané zúčtovací období.

  • Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.

  • Balíček Neomezené volání do všech sítí se nevztahuje na volání na Modré a Bílé linky, audiotex a volání do a ze zahraničí.

  • V případě aktivace dokupového minutového balíčku zaniká platnost základního minutového balíčku Neomezené volání do všech sítí, bez ohledu na to, zda byly jednotky ze základního objemu zcela vyčerpány či nikoli. To znamená, že volné minuty základního aktivovaného balíčku Neomezené volání do všech sítí a dokupového minutového balíčku se nesčítají.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 10. 8. 2022 do 11. 1. 2023.