Ještě více dat u vybraných Šťastných tarifů

Ještě více dat u vybraných Šťastných tarifů

Od 21. 12. 2023 do 31. 3. 2024 SAZKAmobil navyšuje datové parametry u některých stávajících Šťastných tarifů. Paušální cena tarifů se přitom nemění. K navýšení dojde ke dni začátku nejbližšího zúčtovacího období.

Ještě více dat u vybraných Šťastných tarifů

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 21. 12. 2023 do 31. 3. 2024 SAZKAmobil navyšuje datové parametry u některých stávajících Šťastných tarifů. Paušální cena tarifů se přitom nemění. K navýšení dojde ke dni začátku nejbližšího zúčtovacího období.

data_tarify_1.png
data_tarify_2.png

data_tarify_3.png

Volná data z dokoupeného datového balíčku je možné čerpat nejdéle do konce daného zúčtovacího období, nevyčerpaná data se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 64 kb/s pro stahování (tj. download) i vkládání (tj. upload) dat.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 21. 12. 2023 do 31. 3. 2024.