Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

Výhodné dokupové balíčky pro všechny tarifní zákazníky

Výhodné dokupové balíčky pro všechny tarifní zákazníky

Speciální nabídka výhodného dokoupení Datových balíčků 1 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB a 50 GB dat nad rámec Základního objemu dat pro stávající zákazníky s paušálním tarifem od SAZKAmobilu.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“), umožňující získání cenově výhodného balíčku pro zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Od 2. 4. do 30. 6. 2024 platí tyto speciální ceny při dokoupení datového objemu u všech paušálních tarifů SAZKAmobilu:
• 1 GB za 70 Kč (původní cena 100 Kč),
• 5 GB za 180 Kč (původní cena 350 Kč),
• 10 GB za 350 Kč (původní cena 450 Kč),
• 20 GB za 450 Kč (původní cena 600 Kč),
• 50 GB za 600 Kč (původní cena 800 Kč).
a to za podmínky, že zákazník za koupí příslušný Datový balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, Internetovou samoobsluhu, Zákaznickou linku, anebo SMS kódem.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:
• Vlastní aktivní SIM kartu s paušálním tarifem SAZKAmobilu, a učiní dokoupení Datového balíčku 1 GB, 5 GB, 10 GB dat, resp. 20 GB, nebo 50 GB nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, anebo Internetovou samoobsluhu.
Paušálními tarify SAZKAmobilu se rozumí tarify, které SAZKAmobil nabízel či aktuálně nabízí (Šťastný tarif 59, Šťastný tarif 99, Šťastný tarif 199, Šťastný tarif 209, Šťastný tarif 329, Šťastný tarif 399, Šťastný tarif 409, Šťastný tarif 499, Šťastný tarif 599 a Šťastný tarif 709), včetně původních tarifů (Šťastný tarif 299, Šťastný tarif 47, Šťastný tarif 127, Šťastný tarif 397, Šťastný tarif 407 a Šťastný tarif 497).

Platnost a platba dokoupených Datových balíčků:
• Platnost takto dokoupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce zanikne k poslednímu dni Zúčtovacího období bez ohledu na to, zda byl objem dokoupeného balíčku dat zcela vyčerpán či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího Zúčtovacího období.
• Poplatky za dokoupené Datové balíčky 1 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu činí 70 Kč, resp. 180 Kč pro Datový balíček 5 GB, 350 Kč pro Datový balíček 10 GB, 450 Kč pro Datový balíček 20 GB a 600 Kč pro Datový balíček 50 GB.
• Dokupovaný Datový balíček bude aktivován ke dni objednání dokupovaného Datového balíčku a poplatek za nákup dokupovaného Datového balíčku bude zaúčtován ve faktuře za dané Zúčtovací období.,
• Dokoupené Datové balíčky nelze kombinovat se Základním objemem dat, který je zahrnut v příslušném Tarifu. Aktivací dokoupeného Datového balíčku zaniká platnost dat v rámci Základní objemu dat příslušného Tarifu bez ohledu na to, zda byla data v rámci Základního objemu dat zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých koupí či dokoupení Datového balíčku není omezen.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník pro služby SAZKAmobil, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Podmínky této marketingové akce jsou platné od 2. 4. do 30. 6. 2024.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 2. 4. 2024 do 30. 6. 2024.