Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

Doporučte SAZKAmobil a získejte až 600 Kč kreditu navíc a 10 GB dat ZDARMA za první doporučení

Doporučte SAZKAmobil a získejte až 600 Kč kreditu navíc a 10 GB dat ZDARMA za první doporučení

Vlastníte předplacenou SAZKAmobil kartu a jste s námi spokojeni? Neváhejte a doporučte nás ve svém okolí. Za doporučené zákazníky můžete získat kredit navíc a nově 10 GB dat ZDARMA za doporučení prvního zákazníka.
Akce je platná od 1.  4. do 30.  9.  2024 pro zákazníky předplacených SIM karet.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“), umožňující získání cenově výhodného balíčku pro zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Marketingové akce se může zúčastnit:
• Každý stávající zákazník:

• Stávající zákazník SAZKAmobilu je ten, který má aktivovanou předplacenou SIM kartu od SAZKAmobilu.

• Stávající zákazník doporučí služby SAZKAmobil novému zákazníkovi, který musí:

• Aktivovat novou předplacenou SIM kartu SAZKAmobil (aktivace proběhne například uskutečněním volání) a nejpozději do 30 dní od této aktivace:

• Odeslat SMS ve formátu „MGM9místné číslo“ zákazníka SAZKAmobilu, který příslušného zákazníka doporučil na číslo 8866 (Příklad SMS: MGM123456789),

  nebo

• Přihlásit se do Internetové samoobsluhy nebo mobilní aplikace SAZKAmobil a v záložce odměn zadat do formuláře číslo zákazníka SAZKAmobilu, který nového zákazníka doporučil.

Podmínky pro získání Bonusového kreditu:

• Doporučené číslo nového zákazníka nesmí být shodné s číslem stávajícího zákazníka.

• Bonusový kredit je možné získat pouze za číslo nového zákazníka do 30 dnů od aktivace SIMkarty nového zákazníka.

• Nový zákazník ve lhůtě do 30 dnů od aktivace své nové předplacené SIMkarty odešle příslušnou SMS nebo vyplní příslušný formulář v Internetové samoobsluze nebo v mobilní aplikaci SAZKAmobil.

Počet doporučených nových zákazníků od jednoho stávajícího zákazníka jsou max. 3 noví zákazníci s předplacenými službami SAZKAmobil (= max. 3 nové předplacené SIM karty). Stávající zákazník, který splní všechny podmínky akce „Doporučte SAZKAmobil a získejte kredit“ získává Bonusový kredit dle počtu doporučených zákazníků a 10 GB dat ZDARMA za prvního doporučeného zákazníka:

* První doporučený zákazník = 100 Kč kreditu navíc a 10 GB dat ZDARMA. * Druhý doporučený zákazník = 200 Kč kreditu navíc. * Třetí doporučený zákazník = 300 Kč kreditu navíc.

Bonusový kredit bude zákazníkovi připisován po částech v délce 3 měsíců:

• 100 Kč = 30 Kč (1/3) + 30 Kč (2/3) + 40 Kč (3/3) • 200 Kč = 50 Kč (1/3) + 50 Kč (2/3) + 100 Kč (3/3) • 300 Kč = 80 Kč (1/3) + 80 Kč (2/3) + 140 Kč (3/3)

10 GB dat ZDARMA bude zákazníkovi aktivováno do 24 hodin od zaslání SMS MGM123456789 nebo vyplnění telefonního čísla nově doporučeným zákazníkem v příslušném formuláři v Internetové samoobsluze či mobilní aplikaci SAZKAmobil, tedy po splnění podmínek této akce. Aktivace balíčku 10 GB dat ZDARMA bude potvrzeno formou SMS. Pokud má zákazník v tomto časovém rozmezí aktivní jakýkoli datový balíček, bude mu tak doporučením deaktivován a nahrazen balíčkem 10 GB dat ZDARMA.

Doba platnosti Datového balíčku 10 GB dat ZDARMA je jeden měsíc a počíná běžet ode dne aktivace, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne aktivace bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.

Datové balíčky se nesčítají, tj. nelze převést nevyužitá data na nový balíček dat, balíček získaný odměnou při dalším dobití či v rámci jiné marketingové akce. Pokud se tak stane dříve, než skončí platnost stávajícího balíčku (tj. aktivací nového balíčku, nebo nové odměny) zaniká platnost stávajícího balíčku a nevyužitá data stávajícího balíčku propadají.

Nevyužitá data nelze převést ani na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 64 kbit/sekundu. 

Stávající zákazník může získat v rámci této marketingové akce až 600 Kč bonusového kreditu navíc v případě, že využije možnosti a doporučí 3 nové zákazníky.

Bonusový kredit bude stávajícímu zákazníkovi připsán do 24 hodin od zaslání SMS MGM123456789 nebo vyplnění telefonního čísla nově doporučeným zákazníkem v příslušném formuláři v Internetové samoobsluze či mobilní aplikaci SAZKAmobil, tedy po splnění podmínek této akce. Jeho připsání bude každý měsíc potvrzeno formou SMS, v případě oznámení doporučení formou SMS.

Bonusový kredit není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.

Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data.

Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex).

Bonusový kredit se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem.

Platnost Bonusového kreditu získaného v době trvání marketingové akce je 30 kalendářních dní ode dne jeho připsání. Po této době platnost Bonusového kreditu propadá.

Bonusový kredit nebude připsán v případě, že stávající nebo nový účastník nesplňuje výše uvedené podmínky pro získání Bonusového kreditu. Tato skutečnost bude účastníkům oznámena pomocí SMS.

Platnost dobíjeného kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil a Podmínkami čerpání Kreditu.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené SAZKAmobil karty nebo odebrat přidělený Bonusový kredit v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. f) nebo čl. 7.2. odst. a) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných SAZKAmobil.

V případě porušení těchto Podmínek si Vodafone vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek Bonusového kreditu a zároveň z Kreditu na SAZKAmobil předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito Podmínkami obohatil.

Vodafonesi vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 4. 2024 do 30. 9. 2024.