Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

Odměny za dobití kreditu pro předplacené karty

Odměny za dobití kreditu pro předplacené karty

Za každé dobití kreditu si u nás můžete vybrat jednu odměnu. Levné volání a SMS do všech sítí, Kredit navíc, Mobilní internet zdarma nebo Neomezené volání v síti SAZKAmobil a Vodafone.

Speciální nabídka Odměny za dobití kreditu pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“), umožňující získání cenově výhodného balíčku pro zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Od 1. 4. do 31. 12. 2024 Vodafone upravuje Odměny za dobití kreditu. Každý zákazník předplacené karty, který si dobije kredit v minimální hodnotě 300 Kč a více, a má přednastavenu Odměnu za dobití, získá výhodnější ceny volání, bonusový kredit navíc, mobilní data zdarma, nebo neomezené volání do sítě SAZKAmobil a Vodafone.

20230110_odmeny-za-dobiti-kreditu.png

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • vlastní předplacenou kartu SAZKAmobilu a dobije si kredit alespoň za 300 Kč
  • dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka

V rámci jednoho dobití kreditu získá zákazník pouze jednu Odměnu za dobití – tzn. dobitím kreditu ve výši 300 Kč a více získá zákazník dle těchto Podmínek jím zvolenou odměnu:

  • Levné volání a SMS do všech sítí, nebo
  • Bonusový kredit (Kredit navíc), nebo
  • Mobilní internet zdarma, nebo
  • Neomezené volání a SMS v síti SAZKAmobil a Vodafone

Odměny dle této a jiných marketingových akcí se nesčítají. Odměnu je nutné nastavit ještě před dobitím Kreditu na SIM kartě, a to v Mobilní aplikaci, v Internetové Samoobsluze nebo zdarma telefonicky na Zákaznické lince *11. Po připsání Kreditu se nastavená odměna ihned aktivuje.

Podmínky a platnost Odměny za dobití:

Odměna je platná jeden měsíc od připsání a v případě nevyužití se nepřevádí do dalších měsíců.

Levné volání a SMS do všech sítí

Zvolí-li zákazník odměnu „Levné volání a SMS do všech sítí“, získá zvýhodněnou cenu volání a SMS do všech sítí v ČR a při volání v roamingu v EU za cenu uvedenou v tabulce odměn dle výše dobíjené částky. Pozor: Aktivací nové odměny „Levné volání a SMS do všech sítí“ v průběhu jednoho měsíce zaniká platnost původní odměny „Levné volání a SMS do všech sítí“, a zákazník bude mít aktivovánu odměnu ve výši dle posledního dobití (bez ohledu na to, zda je pro něj výhodnější či nikoli).

Bonusový kredit (Kredit navíc)

Zvolí-li zákazník odměnu „Bonusový kredit (Kredit navíc)“, získá Bonusový kredit v hodnotě dle výše uvedené tabulky odměn. Tento Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data. Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex). Bonusový kredit se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem.

Mobilní internet zdarma

Zvolí-li zákazník odměnu „Mobilní internet zdarma“, získá objem mobilních dat dle výše uvedené tabulky odměn, který je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od jeho připsání. Získané odměny se nesčítají, tj. nevyužitá data nelze převést na nový balíček dat získaný odměnou při dalším dobití či v rámci jiné marketingové akce (tj. aktivací nové odměny zaniká platnost stávajícího datového balíčku a nevyužitá data stávajícího balíčku propadají). Nevyužitá data nelze ani převést na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 64 kbit/sekundu.

Neomezené volání a SMS do sítě SAZKAmobil a Vodafone

Zvolí-li zákazník odměnu za dobití „Neomezené volání a SMS“, získá volání a SMS do sítě SAZKAmobil a Vodafone zdarma. Hovory i SMS musejí v síti SAZKAmobil vzniknout i končit, není tedy možné tuto výhodu využít na hovory a SMS z roamingu.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb, Podmínky čerpání kreditu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2024.