Rozšíření neomezeného volání a SMS do sítě SAZKAmobilu o síť Vodafone

Rozšíření neomezeného volání a SMS do sítě SAZKAmobilu o síť Vodafone

SAZKAmobil od 1. 4. 2024 rozšiřuje Neomezené volání a SMS do sítě SAZKAmobilu o síť Vodafone.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257880001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“), umožňující získání cenově výhodného balíčku pro zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Neomezené volání a SMS do sítě SAZKAmobil nově umožní zákazníkům SAZKAmobilu volat a odesílat SMS neomezeně na mobilní čísla Vodafone (včetně Oskarty).
Akce rozšíření Neomezeného volání a SMS do sítě Vodafone platí pro tyto služby u předplacených karet a Šťastných tarifů:
Předplacená karta SAZKAmobil:
• Balíček Neomezené volání do sítě SAZKAmobil
• Odměna za dobití kreditu nad 300 Kč a nad 400 Kč - Neomezené volání do sítě SAZKAmobil
Šťastné tarify:
• Šťastný tarif 209
• Šťastný tarif 329
• Šťastný tarif 407
• Šťastný tarif 499
• Šťastný tarif 709

Podmínky a platnost balíčku Neomezené volání do sítě SAZKAmobil a Odměny za dobití kreditu Neomezené volání pro předplacenky:
Hovory i SMS musejí v síti SAZKAmobil a Vodafone vzniknout i končit, není tedy možné tuto výhodu využít na hovory a SMS z roamingu.
Rozšíření platí od nejbližšího zúčtovacího období po 31.3.2024 a končí poslední den zúčtovacího období po 30. 12. 2024.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2024.