Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

Jak na to?

 1. Kupte si naši SIM kartu a aktivujte ji jakýmkoli hovorem:
  • Online s dopravou Zdarma.
  • Telefonicky na Zákaznické lince 800 77 11 11.
  • Osobně na nejbližším prodejním místě SAZKY.
 2. Sdělte nám kód pro přenos čísla (může být uvedeno jako OKU kód „ověřovací kód účastníka“):

  • Vyplněním formuláře v internetové samoobsluze zde. Přihlásíte se s nově nabytým číslem, které získáte se zakoupením SIM předplacené karty.
  • Telefonicky na Zákaznické lince 800 77 11 11.
 3. O vše ostatní se již postaráme a nejdéle do 2 pracovních dní přeneseme číslo k nám.

Jaké informace budeme potřebovat od vás?

 1. Přenášené číslo:

  • Telefonní číslo, které si chcete k nám přenést od opouštěného operátora.
  • Nové telefonní číslo, které získáte nákupem naší SIM karty a které slouží jen k přenosu samotnému.
 2. OKU nebo ČVOP:

  • OKU, ověřovací kód účastníka, které získáte od opouštěného operátora (14 místný číselný kód).
  • ČVOP, číslo výpovědi opouštěného operátora (14 místný číselný kód).
 3. Datum přenosu:

  • Datum, ke kterému k nám chcete přejít.
 4. Kontaktní číslo:

  • Vaše telefonní číslo, na kterém vás zastihneme v případě potřeby doplnění dalších informací.

Kód OKU pro případný přechod k jinému operátorovi najdete v Internetové Samoobsluze.

Náhrada při zpoždění s přenesením čísla

Dojde-li v důsledku porušení povinnosti SAZKAmobilu při přenesení čísla ke zpoždění či zneužití takových postupů, má Účastník právo na paušální náhradu ve výši stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 529/2021 Sb., konkrétně:

 • Při prodlení s přenesením čísla činí výše paušální náhrady 200 Kč, od 6. dne 400 Kč za každý započatý den prodlení (pozn. při prodlení se současně prováděným přenesením více než 10 čísel téhož Účastníka se výše paušální náhrady za jedenácté a každé další číslo snižuje na polovinu uvedených částek).
 • Při zneužití přenosu čísla – 600 Kč za každý započatý den trvání důsledků zneužití.